Concordia idag

Concordia är idag, efter mer än 150 år, fortfarande en livaktig sammanslutning. Antalet medlemmar är cirka 130 och möten hålls tio gånger per år, varav ett på sällskapets högtidsdag den 18 februari.

Sällskapet leds av en styrelse vars ordförande utses på ett år. Sällskapets ständige sekreterare ansvarar för det löpande arbetet tillsammans med den övriga styrelsen. Nya medlemmar väljs in i på invalssammanträden som hålls två gånger per år.

Normalt innehåller ett möte i Concordia ett föredrag, en supé och ett samtal om kvällens ämne. Föredragshållaren är extern eller kommer ur de egna leden.

Sällskapet Concordias ständige sekreterare är från 1 november 2011 prosten och docenten i empirisk livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet Kjell Kallenberg, Örebro.

Ett möte i Concordia