Sällskapet Concordia i Örebro

Välkommen till Concordia!

Concordiatavlan av Olof Hermelin

Sällskapet Concordia, eller mer fullständigt Sällskapet av den 18 februari 1862 Concordia, grundat den dagen i Örebro, har enligt stadgarna “till syfte att föra samman i Örebro med omnejd bosatta och för kulturell samvaro intresserade personer i den anda som dess fäder uttryckte vid dess bildande… “till ett gladt lag, der man, utom nödtorftig näring för kroppen, äfven kan upphemta några smulor för sitt intellektuella lifsuppehälle.”

Motsvarande sällskap på andra håll i landet med likartad inriktning är Sällskapet Idun i  Stockholm (också grundat 1862), Sällskapet Gnistan i Göteborg (grundat 1878) och Sällskapet Heimdall i Malmö (grundat 1891). I Danmark finns ett liknande sällskap, Selskabet for Historie, Litteratur og Kunst och i Norge Andvake Foreningen.

För kvinnor finns sedan 1896 Sällskapet Damernas Concordia i Örebro.

Läs om Sällskapet Concordia i Örebro på Wikipedia

Örebro, Concordias hemort, är en expansiv stad med mer än 150 tusen innevånare. Många ledamöter i Concordia har anknytning till universitetet eller universitetssjukhuset. Rättsväsende, statlig förvaltning, kulturliv och kyrka är också väl företrädda i Concordia.